Các Công ty Kinh doanh Quốc tế (IBC) Dominica – Quyền lợi, Đăng ký & Yêu cầu

Thông tin chung

Để thành lập IBC Dominica, hãy nhấp vào đây để tải xuống đơn đăng ký. Bạn có thể gửi lại biểu mẫu đã điền vào [email protected] và sau đó sẽ có đại diện liên hệ với bạn để cung cấp thêm thông tin và trợ giúp.
Cơ quan đăng ký doanh nghiệp quốc tế của Khối thịnh vượng chung Dominica là một trong những cơ quan đăng ký doanh nghiệp phát triển nhanh nhất và được quản lý hiệu quả nhất hiện nay.
Đạo luật Kinh doanh Quốc tế năm 1996 cho phép thành lập International Business Company (IBC) ở Dominica một cách thuận tiện và dễ dàng. Việc thành lập công ty có thể do một người thực hiện và không có yêu cầu phải có các cổ đông hoặc giám đốc bản địa đối với IBC Dominica.
Các công ty nước ngoài được thành lập tại Dominica được miễn thuế thu nhập và lãi vốn, cũng như thuế khấu lưu, chuyển nhượng và đóng dấu.
Cũng không có yêu cầu đối với các cuộc họp hàng năm hoặc yêu cầu kiểm toán và không có yêu cầu phải nộp hồ sơ hàng năm. Bảo mật thông tin rất quan trọng nên tên của các giám đốc và cổ đông sẽ không nằm trong bất kỳ hồ sơ công khai nào.
Chính quyền Dominica tự hào về sự trung thực, liêm chính và cam kết trong việc phục vụ cộng đồng doanh nghiệp nói chung.
Dominica IBC được thiết kế hoàn hảo cho những chủ doanh nghiệp ngày nay và thành lập nên một Dominica IBC không tốn quá nhiều thời gian và chi phí.

Ưu điểm của Dominica IBC

Các công ty quốc tế chọn đặt trụ sở tại Dominica được hưởng các lợi thế bao gồm miễn thuế, vốn, cấu trúc tổ chức linh hoạt cũng như tính bảo mật của thành viên.
Đạo luật Công ty Kinh doanh Quốc tế Dominica được thông qua vào năm 1996 nhằm mục đích tạo ra một môi trường cạnh tranh cho các công ty đang tìm kiếm một quốc gia miễn thuế hoặc thuế suất thấp, bảo mật thông tin, không quá nhiều luật lệ can thiệp (offshore jurisdiction) ở nước ngoài để đặt trụ sở hoạt động.
Kể từ khi Đạo luật ban đầu được thông qua vào năm 1996, các sửa đổi tiến bộ đã được thông qua để nâng cao hơn nữa sức hấp dẫn của Dominica đối với các doanh nhân tiềm năng.

Các lợi ích của việc có IBC có trụ sở tại Dominica bao gồm:

THUẾ
Các công ty nước ngoài được thành lập tại Dominica được miễn hoàn toàn các loại thuế địa phương, bao gồm:

 • Thuế thu nhập và lãi vốn
 • Khấu trừ thuế
 • Chuyển thuế
 • Nhiệm vụ đóng dấu
VỐN
 • Không có vốn cổ phần đã trả tối thiểu No minimum paid up share capital
 • Vốn có thể được mệnh giá bằng bất kỳ loại tiền nào
 • Vốn có thể được ghi bằng các đơn vị tiền tệ khác nhau
CỔ PHIẾU
 • Có thể phát hành tối thiểu một cổ phiếu
 • Cổ phiếu có thể được phát hành có hoặc không có mệnh giá
 • Cổ phiếu có thể được mệnh giá bằng bất kỳ loại tiền nào
 • Cổ phiếu có thể được mua lại, phát hành lại hoặc mua
GIÁM ĐỐC & CỔ ĐÔNG
 • Yêu cầu tối thiểu một cổ đông và một giám đốc
 • Cổ đông / giám đốc có thể là cá nhân hoặc tập đoàn
 • Không cần tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên
 • Cổ đông / giám đốc không cần cư trú tại Dominica
 • Không cần giấy phép kinh doanh
 • Các cuộc họp cổ đông / giám đốc là tùy chọn
 • Các cuộc họp có thể diễn ra bên ngoài Dominica
TÍNH DI ĐỘNG / BẢO MẬT
 • Hòa giải lại được cho phép vào hoặc từ Dominica Re-domiciliation is permitted either into or from Dominica
 • Tài sản IBC có thể được chuyển cho Người được ủy thác trong hoặc ngoài Dominica IBC assets may be transferred to Trustees either within or outside Dominica
 • Bảo mật tối đa được đảm bảo bởi luật Dominica
QUẢN LÝ VÀ ĐĂNG KÝ
 • Dominica IBC có thể đươc thành lập trong vòng 24-48 giờ sau khi nộp đơn cho Dominica Maritime
 • Lợi nhuận hàng năm không cần phải được nộp hoặc công bố
TÊN DOANH NGHIỆP
 • Bất kỳ công ty nào đăng ký làm IBC ở Dominica đều phải chứa cụm từ Limited (Ltd), Sociedad Anonima (S.A.), Corporation (Corp.) hoặc Incorporation (Inc.) làm hậu tố cho tên của công ty.
 • Không một công ty nào thành lập ở Dominica được phép chứa các từ “Dominica”, “hoàng gia”, “quốc gia”, “phòng thương mại” hoặc bất kỳ từ nào khác có thể được hiểu là có bất kỳ liên quan nào đến Chính phủ Dominica hoặc các hoạt động của chính phủ.
 • Không được sử dụng tên đã tồn tại trong Dominica IBC để đăng ký.
  Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ [email protected]
 • Biểu mẫu & Đăng ký
  Các câu hỏi và biểu mẫu đã điền có thể được gửi đến [email protected]

Các chủ thể hàng hải nước ngoài (FME’s)
Một chủ thể kinh doanh (Business entities) được thành lập tại một quốc gia không phải là Khối thịnh vượng chung Dominica phải đăng ký với tư cách là một Chủ thể Hàng hải Nước ngoài (Foreign Marine Entities) để đủ điều kiện sở hữu một con tàu gắn cờ Dominica.

Thông tin cần thiết cần phải được cung cấp cho văn phòng để tiến hành đăng ký với tư cách là Khối Thịnh Vượng chung Dominica FME như sau:

 • Bản sao có chứng thực Điều lệ thành lập, Điều lệ công ty hoặc hồ sơ thành lập khác của chủ thể kinh doanh
 • Bằng chứng về sự thành lập, hoạt động của chủ thể kinh doanh đó tuân theo luật pháp của quốc gia sở tại.
 • Để đăng ký làm đơn xin FME của Khối thịnh vượng chung Dominica, bạn có thể đăng ký FME tại đây và có thể gửi các câu hỏi liên quan đến FME đến: [email protected]
 • Các mẫu đơn và đăng ký

Dưới đây là cách đăng ký và mẫu đơn liên quan đến các dịch vụ của công ty.
FME’s

 • Đăng ký để trở thành một Dominica FME (PDF)
 • Đăng ký sửa đổi Dominica FME (PDF)
 • Đăng ký để rút khỏi Dominica FME (PDF)

Các câu hỏi và biểu mẫu đã điền có thể được gửi đến: [email protected]

Được đề xuất cho bạn