Đăng kí tên Doanh nghiệp

Đăng ký tên doanh nghiệp ở Dominica

Tên doanh nghiệp là tên được sử dụng cho một doanh nghiệp-

  • Trong trường hợp là cá nhân hoặc công ty hợp danh, khác với (các) tên của (các) chủ sở hữu, và
  • Trong trường hợp của một công ty, khác với tên công ty cổ phần.
  • Tất cả các tên doanh nghiệp phải được đăng ký. Hoạt động kinh doanh dưới tên doanh nghiệp chưa được đăng ký là vi phạm. Luật liên quan đến tên doanh nghiệp được quy định trong Bộ luật Đăng ký Tên Doanh nghiệp [Chương 78:46, Bộ luật Đăng ký Tên Doanh nghiệp (Bản sửa đổi) 20 năm 2001, Quy tắc Tên Doanh nghiệp, 2011 và Quy tắc Tên Doanh nghiệp (Phí), S.R.O. 35 của năm 2001.
Mẫu đơn đăng ký có đôi chút khác biệt tùy thuộc vào việc người nộp đơn là hộ kinh doanh cá thể, công ty hợp danh hay công ty cổ phần. Các mẫu đơn là:

Yêu cầu đăng ký tên doanh nghiệp

Để biết thêm thông tin, liên hệ với chúng tôi tại: [email protected]

HOẶC

Thư ký Công ty
Các công ty và Văn phòng Sở hữu Trí tuệ
21 Đại lộ Kennedy
Roseau
Cộng đồng Thịnh vượng chung Dominica
Điện thoại: (767) 266 3358
Fax: (767) 440 6593
E-mail: [email protected]

Được đề xuất cho bạn