Làm thế nào để đăng ký mã số thuế?

Mã số thuế (TIN) của Cộng đồng Thịnh vượng Dominica

Mã số nhận dạng người nộp thuế (TIN) là một con số định dạng, nó là mã số xử lý thuế chỉ dành cho một số công dân / người nước ngoài không cư trú hoặc thường trú, vợ / chồng và người phụ thuộc của họ, mà không có số an sinh xã hội (SSN) nhưng có nghĩa vụ nộp tờ khai thuế.

Để được cấp mã số thuế, người nộp đơn cần xuất trình giấy chứng nhận đăng ký và điền vào một biểu mẫu đơn giản.

Cơ quan thuế của Dominica cấp mã số thuế ngay lập tức.

Được đề xuất cho bạn