Làm thế nào để đưa Động vật đến Dominica

Đưa động vật vào Dominica

Du khách / Người mang động vật muốn mang Chó, Mèo hoặc các vật nuôi khác vào Dominica trước tiên phải xin Giấy phép Nhập khẩu từ Cục Thú y trước khi nhập khẩu.

Các nguyên tắc về sức khỏe động vật / vật nuôi để xin giấy phép nhập khẩu

  • Động vật phải được cơ quan Thú y cấp phép và chứng nhận tại nước xuất khẩu kiểm tra và cấp giấy chứng nhận về tình trạng sức khỏe của động vật.
  • Con vật phải không có ký sinh trùng bên trong và bên ngoài.
  • Động vật phải được xét nghiệm và điều trị Giun chỉ và được chứng nhận không có Giun chỉ để xuất cảnh.
  • Hồ sơ sức khỏe cho biết Tình trạng Tiêm chủng của động vật phải được cung cấp cùng với Hồ sơ Tiêm chủng DHLPP + C hiện tại hoặc bất kỳ bệnh dịch lưu hành nào có tầm quan trọng.
  • Chó và mèo đến từ tất cả các Quốc gia phải được bác sĩ thú y chính thức chủng ngừa bằng loại Vắc xin Dại đã được phê duyệt, nêu rõ loại, số sê-ri, ngày hết hạn và ngày sử dụng, ít nhất 30 ngày và không quá một (1) năm trước khi động vật xuất cảnh.
  • Phải lấy mẫu máu từ động vật và gửi đến Phòng thí nghiệm tham chiếu bệnh dại có uy tín để thực hiện RNATT * / FAVN và kết quả phải được gửi trực tiếp đến Sở thú y trước khi cấp giấy phép nhập khẩu. mức kháng thể trong huyết thanh ít nhất 0,5 IU / mL.
  • Thử nghiệm phải được thực hiện không ít hơn một (1) tháng sau khi tiêm vắc xin phòng bệnh Dại đã được phê duyệt.
  • Giấy phép nhập khẩu sẽ được cấp khi các yêu cầu được đáp ứng và được gửi đến nhà nhập khẩu qua fax hoặc email. * RNATT- Thử nghiệm chuẩn độ kháng thể trung hòa bệnh dại
  • Động vật và các tài liệu liên quan sẽ được kiểm tra khi đến Hải quan bởi Thanh tra Kiểm dịch, người có quyền từ chối hoặc chấp nhận động vật dựa trên tình trạng của nó.

N.B. Xin lưu ý rằng xét nghiệm mất 3-4 tuần hoặc lâu hơn trước khi có kết quả. Vui lòng được hướng dẫn bởi thông tin này liên quan đến kế hoạch du lịch của bạn.

Quá trình xử lý và các khoản phí khác có thể được áp dụng. Để biết thêm thông tin về việc nhập khẩu thịt và các sản phẩm từ thịt, vui lòng liên hệ:

Đơn vị phát triển chăn nuôi
Phòng nông nghiệp
Vườn bách thảo, Roseau
Dominica:

Email: [email protected] / [email protected]

Được đề xuất cho bạn