Các ngày lễ

 • Ngày 1 tháng 1 năm 2021 (Thứ sáu): Ngày đầu năm mới
 • Ngày 15 & 16 tháng 2 năm 2021 (Thứ Hai & Thứ Ba): Lễ hội Carnival
 • Ngày 2 tháng 4 năm 2021 (Thứ Sáu): Thứ Sáu Tuần Thánh
 • Ngày 5 tháng 4 năm 2021 (Thứ hai): Lễ Phục sinh
 • Ngày 3 tháng 5 năm 2021 (Thứ Hai): Ngày lao động
 • Ngày 24 tháng 5 năm 2021 (Thứ hai): Whit Monday (ngày lễ theo Cơ đốc giáo)
 • Ngày 2 tháng 8 năm 2021 (Thứ hai): Ngày giải phóng
 • Ngày 3 tháng 11 năm 2021 (Thứ tư): Ngày quốc khánh
 • Ngày 4 tháng 11 năm 2021 (Thứ Năm): Ngày Quốc gia Phục vụ Cộng đồng
 • Ngày 25 tháng 12 năm 2021 (Thứ bảy): Ngày lễ Giáng sinh
 • Ngày 26 tháng 12 năm 2021 (Chủ nhật): Ngày tặng quà

Được đề xuất cho bạn