Sự thành lập công ty kinh doanh quốc tế

Sự thành lập công ty ở Dominica

Việc thành lập công ty ở Cộng đồng Thịnh vượng Dominica có thể được thực hiện trong 24 giờ theo Bộ luật Công ty Kinh doanh Quốc tế năm 1988 dành cho các công ty kinh doanh quốc tế (IBC). Có một số lợi ích khi thành lập công ty ở Dominca. Ví dụ:

  • Tất cả các công ty đều yêu cầu tối thiểu một giám đốc.
  • Các cuộc họp hàng năm không cần phải được tổ chức ở Dominica.
  • Không có giới hạn về quốc tịch hoặc nơi cư trú đối với các giám đốc.
  • Để thành lập IBC, chỉ cần một cổ đông và không có yêu cầu về vốn tối thiểu.
  • Các công ty có thể đóng vai trò là cổ đông.
  • Dominica không yêu cầu mức vốn tối thiểu hoặc lợi nhuận hàng năm.

Để thành lập công ty tại Dominica, bạn phải cung cấp các thông tin sau:

  1. tên công ty
  2. vốn cổ phần
  3. Số lượng giám đốc ban đầu; giám đốc không cần được liệt kê bằng tên, cũng như công ty không được nêu mục đích cụ thể của việc thành lập.

Mỗi doanh nghiệp nước ngoài phải có một đại diện và địa chỉ đăng ký tại Dominica.

Các doanh nghiệp có thể tổ chức các cuộc họp hội đồng quản trị hàng năm ở mọi nơi trên thế giới và tên của các người quản lý, chủ sở hữu và hội đồng quản trị không cần được tiết lộ.

Việc thanh toán đầy đủ thuế môn bài hàng năm đảm bảo doanh nghiệp duy trì hoạt động.

Các công ty hang hải nước ngoài

Một công ty được thành lập ở nước khác có thể được đăng ký với tư cách là Tổ chức Hàng hải Nước ngoài tại Dominica với mục đích đăng ký các tàu của mình dưới cờ Dominica.

Các pháp nhân này phải tuân thủ luật pháp của nơi thành lập.

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại: [email protected]

Được đề xuất cho bạn