Giấy phép cho hoạt động ngân hàng nước ngoài ở Dominica

Giấy phép thành lập ngân hàng ở Dominica và những yêu cầu để thành lập Ngân hàng Nước ngoài

Dominica là một nơi có thầm quyền và đáng tin cậy trong việc thành lập một ngân hàng nước ngoài. Ngoài ra, Dominica có danh tiếng vững chắc về việc duy trì quyền riêng tư của khách hàng nhờ luật bảo mật nghiêm ngặt, đó là điều thu hút nhiều khách hàng đến địa điểm này để mở tài khoản ngân hàng. Ngành ngân hàng Dominica được quy định bởi Financial Services Unit (FSU). Giấy phép ngân hàng nước ngoài của Dominica được quy định bởi Đạo luật Ngân hàng Nước ngoài năm 1996 và Đạo luật Ngân hàng Nước ngoài năm 1997 đã được sửa đổi và bổ sung qua các năm.

Giấy phép Ngân hàng Nước ngoài do Financial Services Unit (FSU) cấp là Giấy phép Ngân hàng Toàn diện, tương đương với Loại A ở các khu vực pháp lý khác, trong đó giấy phép Ngân hàng được chia thành các Loại.

Financial Services Unit (FSU)

Ngành ngân hàng Dominica được quy định bởi FSU. Giấy phép ngân hàng nước ngoài của Dominica được quy định bởi Đạo luật ngân hàng nước ngoài năm 1996 và Đạo luật ngân hàng nước ngoài năm 1997 đã được sửa đổi và bổ sung trong suốt nhiều năm. Giấy phép Ngân hàng Nước ngoài do FSU cấp là giấy phép ngân hàng toàn diện và tương đương với Loại A ở các khu vực pháp lý khác. Ở đó, giấy phép Ngân hàng được chia thành các loại:

Các loại giấy phép ngân hàng:
Có bốn loại giấy phép ngân hàng nước ngoài như sau:

 • Ngân hàng bán lẻ
 • Ngân hàng đầu tư
 • Ngân hàng tiền điện tử (một trong những cơ quan có thẩm quyền duy nhất hiện cho phép)
 • Lãnh thổ bị hạn chế và Công dân: Các nước CARICOM và Công dân của họ

Giấy phép thành lập ngân hàng nước ngoài tại Dominica:

Yêu cầu vốn tối thiểu:

 • Cố định ở mức tối thiểu 1.000.000 USD (tối thiểu)
 • Vốn có thể được gửi vào tài khoản dưới danh nghĩa của ngân hàng ở bên ngoài Dominica, cam kết ủng hộ Chính phủ Dominica.

Giám đốc:

  – Tối thiểu MỘT Người / Cư trú tại Khối thịnh vượng chung Dominica

  – Tối thiểu MỘT viên chức

  – Cả hai đều phải được FSU chấp thuận

  Có thể bổ sung các giám đốc không thường trú miễn là họ đã được FSU chấp thuận (Bắt buộc phải có quá trình kiểm tra lý lịch)

Cổ đông:

 • Tối thiểu MỘT Cá nhân HOẶC Pháp nhân Công ty
 • Tất cả các cá nhân cần phải được FSU chấp thuận (Bắt buộc phải có quá trình kiểm tra lý lịch)

Chính phủ Dominica tiến hành thẩm định đối với tất cả những người nộp đơn và tất cả thông tin đều phải được nộp cho FSU.

FSU của Khối thịnh vượng chung Dominica là cơ quan quản lý duy nhất của Khu vực Tài chính Phi ngân hàng ở Dominica và Cơ quan Giám sát Rửa tiền.
Các hồ sơ bắt buộc cùng với các mẫu đơn đã được hoàn thành được yêu cầu để xử lý cấp Giấy phép Ngân hàng Nước ngoài của Dominica.

Yêu cầu để xin cấp Giấy phép Ngân hàng Nước ngoài Dominica
Các yêu cầu để xin cấp giấy phép Ngân hàng ở Khối thịnh vượng chung Dominica như sau:

1. Biên bản công khai thông tin
2. Biên bản thỏa thuận
3. Pháp chế
4. Đạo luật Ngân hàng nước ngoài (Sửa đổi) (Số 2), 2019, Đạo luật 4 năm 2019
5. Đạo luật ngân hàng nước ngoài (Sửa đổi) 2019, Đạo luật 1 năm 2019
6. Đạo luật ngân hàng nước ngoài (sửa đổi) năm 1997, Đạo luật 2 năm 1997
7. Đạo luật ngân hàng nước ngoài (sửa đổi) năm 1999, Đạo luật 18 năm 1999
8. Đạo luật ngân hàng nước ngoài (sửa đổi) năm 2000, Đạo luật 16 năm 2000
9. Đạo luật ngân hàng nước ngoài (sửa đổi) năm 2008, Đạo luật 16 năm 2008
10. Quy định về Ngân hàng nước ngoài (Phí), 1996, SRO 58 năm 1996

Tại sao chọn Dominica để thành lập Ngân hàng nước ngoài

 • Dominica là một quốc gia có thẩm quyền rất cao để thành lập một ngân hàng nước ngoài.
 • Dominica có một danh tiếng vững chắc khi nói đến việc duy trì quyền riêng tư của khách hàng, nhờ luật bảo mật nghiêm ngặt và do đó, thu hút nhiều khách hàng quốc tế mở tài khoản ngân hàng.

Làm thế nào để có được Giấy phép Ngân hàng Nước ngoài ở Dominica

1. DUE DILIGENCE of the Promoter/Incorporator/Purchaser of an Existing Bank License. A strict and exhaustive Due Diligence is mandated at the expense of the Interested Party. The Report (Normal or Expedited) is delivered DIRECTLY to the FSU for assessment. If the assessment of the FSU is positive then the eligible party may become Promoter/Incorporator of a new License OR acquire an existing one. Additionally, he may also act as one of the Directors. APPLICANTS have to be of a High Repute and Clean Criminal Record in all countries they reside or have resided and have or had business activities.
Yêu cầu về thẩm định đối với người nộp đơn:

 • Bản sao Hộ chiếu được Công chứng và Hợp pháp hóa qua Apostille;
 • Bản sao Chứng minh nhân dân và Giấy phép Lái xe được Công chứng và Hợp pháp hóa qua Apostille;
 • Hóa đơn điện nước (dưới 2 tháng);
 • Tham chiếu từ một Luật sư;
 • Tham chiếu từ một Kế toán viên;
 • Ngân hàng tham chiếu (quan hệ ngân hàng phải trên 2 năm);
 • Sơ yếu lý lịch;
 • Ngoài ra, ở giai đoạn này, chúng tôi cũng có thể yêu cầu Bằng chứng và Nguồn của các Quỹ dành cho Công ty Cổ phần Ngân hàng Vốn hóa;

2. Incorporation of Company OR Existing License BUY OUT
3. Filling an Application OR a New Business Plan for the acquired BANK. Các mẫu đơn có sẵn theo yêu cầu.

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ: [email protected]

Được đề xuất cho bạn