Nộp đơn Đầu tư Nhập tịch Dominica

Bước 1 – Chọn agent được ủy quyền

Bước đầu tiên để xin quốc tịch là chọn một agent từ danh sách các agent được ủy quyền. Đây là những tổ chức đã được Citizenship by Investiment Unit (CBIU) chính thức cấp phép để được trao quyền thay mặt đương đơn trong các vấn đề liên quan đến nhập tịch theo hình thức đầu tư.
Các agent được ủy quyền là những tổ chức duy nhất có thể xử lý các đơn xin nhập quốc tịch theo hình thức đầu tư và chương trình sẽ không chấp nhận các đơn nộp trực tiếp.

Bước 2 – Liên hệ với agent được ủy quyền

Liên hệ với agent được ủy quyền sẽ cho phép nhà đầu tư thảo luận về cách tốt nhất để chuẩn bị các hồ sơ bắt buộc cần phải nộp cho CBIU. Nhà đầu tư sẽ cần phải hoàn thành tất cả các mẫu đơn chính thức, tham dự một cuộc kiểm tra sức khỏe và nộp một số hồ sơ để hỗ trợ cho hồ sơ đăng ký CBI. Tất cả các thủ tục giấy tờ này cần phải được nộp bằng tiếng Anh , có công chứng và được hợp pháp hóa. Trong trường hợp hình thức đầu tư là mua bất động sản, cần thiết phải có hợp đồng mua bán.

Bước 3 – Kiểm tra lý lịch

Đơn đăng ký của nhà đầu tư sẽ được xem xét bằng một quá trình kiểm tra lý lịch kỹ lưỡng và xác minh thông tin mà nhà đầu tư đã cung cấp. CBIU sẽ xem xét hồ sơ của nhà đầu tư dựa vào các báo cáo thẩm định và đưa ra đề xuất về hồ sơ đăng ký cho Chính phủ. Sau đó, nhà đầu tư sẽ nhận được một lá thư thông qua agent được ủy quyền, lá thư sẽ thông báo về tình trạng hồ sơ đăng ký. Điều này sẽ cho nhà đầu tư biết liệu hồ sơ đã thành công (được gọi là “approval in principal”), bị trì hoãn để xử lý thêm hay bị từ chối.

Bước 4 – Thảo luận thêm với Dominica CBIU

Khi tất cả các mẫu đơn đã được hoàn thành và tất cả các hồ sơ đã được nộp, agent được ủy quyền sẽ gửi hồ sơ đăng ký đến CBIU và thay mặt nhà đầu tư liên lạc với họ. Người đại diện được ủy quyền sẽ trả lời tất cả các thư từ, truy vấn hoặc câu hỏi mà CBIU có thể có trong thời gian đó. Không giống như các chương trình CBI của các quốc gia khác, Dominica hiện tại không yêu cầu một cuộc phỏng vấn bắt buộc, mặc dù Chính phủ có thể yêu cầu một cuộc phỏng vấn tùy theo từng tình huống.

Bước 5 – Thanh toán và chứng nhận

Nếu hồ sơ đăng ký của nhà đầu tư được chấp thuận về nguyên tắc, thư của CBIU sẽ hướng dẫn nhà đầu tư thanh toán khoản đóng góp cho Economic Diversification Fund (Quỹ đa dạng kinh tế) hoặc hoàn tất việc thanh toán cho việc mua bất động sản. Sau khi nhận được bằng chứng về việc thanh toán, CBIU sau đó sẽ cấp giấy chứng nhận tham gia chương trình, là bằng chứng về quyền công dân của nhà đầu tư và có thể được sử dụng bởi chính nhà đầu tư hoặc agent được ủy quyền để có thể lấy được hộ chiếu Dominica.

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập trang Câu hỏi thường gặp của chúng tôi.

Được đề xuất cho bạn