Làm cách nào để đăng ký Giấy phép Lái xe?

Tại Dominica, năm (5) hạng giấy phép lái xe được cấp:

 1. Hạng A
 2. Hạng B
 3. Hạng C
 4. Bằng lái tạm thời
 5. Bằng lái quốc tế

Những người đăng ký giấy phép lái xe Quốc tế của Dominica phải hoàn thành đơn đăng ký nêu rõ họ tên, ngày tháng năm sinh, quốc tịch và các thông tin liên quan khác.

Hộ chiếu hoặc giấy khai sinh của người nộp đơn cùng với đơn đăng ký đã điền đầy đủ thông tin được yêu cầu để làm thủ tục cấp bằng lái xe.

Bằng chứng về Hồ sơ

 • Địa chỉ ở Dominica
 • Bản sao hộ chiếu
 • Giấy chứng nhận
 • Nhập tịch
 • Giấy phép lái xe quốc gia hiện tại
 • Hộ chiếu
 • Ảnh có độ phân giải tốt và nền xanh lam
 • Chữ ký Mẫu Dominica
 • Giấy phép Lái xe Quốc tế có thời hạn một năm (Yêu cầu)

  • Người nộp đơn phải ít nhất mười tám (18) tuổi để đăng ký giấy phép lái xe cơ giới và ít nhất mười bảy (17) tuổi để đăng ký giấy phép lái xe mô tô

  Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại: [email protected]

Được đề xuất cho bạn