Làm cách nào để gia hạn hộ chiếu?

Gia hạn Hộ chiếu tại Lãnh sự quán Dominica

Các giấy tờ cần thiết để gia hạn Hộ chiếu Cộng đồng Thịnh vượng Dominica của bạn:

  1. Bản sao công chứng Giấy khai sinh hoặc bản trích lục Giấy khai sinh, được dịch sang tiếng Anh hợp lệ.
  2. Bản sao giấy chứng nhận nhập tịch.
  3. Bản sao Hộ chiếu Dominica (hộ chiếu cũ).
  4. Đơn xin cấp Hộ chiếu.

Hai (2) ảnh cỡ hộ chiếu đối với đơn xin cấp hộ chiếu.
Các tài liệu không phải tiếng Anh phải được dịch sang tiếng Anh
Tất cả các tài liệu không phải bằng tiếng Anh phải được dịch sang tiếng Anh bởi một người dịch được chấp thuận.

Bản dịch phải được đính kèm với tài liệu gốc, được dịch và có chữ ký của người dịch, họ tên và chi tiết liên hệ của người dịch.

Các tài liệu không được ghi trước ngày nộp đơn cho các cơ quan có thẩm quyền của Dominica quá ba (3) tháng.

Tất cả các tài liệu được cung cấp dưới dạng bản sao (thay vì bản gốc), chẳng hạn như giấy khai sinh, phải được công chứng (và sau đó phải dịch một bản sao có công chứng).

Tất cả các yêu cầu hợp pháp hóa, lời tuyên thệ và lấy lại dấu vân tay có thể được tiến hành tại trụ sở văn phòng của chúng tôi.

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại: [email protected]

Được đề xuất cho bạn