Tài liệu cần nộp

Khi tham gia chương trình công dân Dominica bằng hình thức đầu tư, đương đơn cần phải nộp những hồ sơ sau đây:

 • D1-Mẫu đơn thỏa thuận công khai thông tin giữa các bên
 • D2-Dấu vân tay và đơn xác minh ảnh chụp (hoàn thành đơn trước người lấy dấu vân tay)
 • D3-Bảng khảo sát sức khỏe và giấy chứng nhận sức khỏe (được hoàn thành bởi những nhân viên y tế có giấy phép)
 • D4-Thỏa thuận đầu tư (lựa chọn duy nhất là EDF, được hoàn thành bởi đương đơn)
 • Hợp đồng mua bán (chỉ trong lĩnh vực bất động sản)
 • Đơn đăng ký mẫu 12 (2 bản được điền đầy đủ và có công chứng)
 • Bản copy có màu của tất cả những hộ chiếu đang có
 • Giấy khai sinh
 • Giấy chứng nhận kết hôn/Giấy chứng nhận hủy hôn (nếu có)
 • Lý lịch tư pháp ở đất nước được sinh ra, quốc tịch, đất nước đang cư trú (nếu khác nhau) và tất cả những đất nước mà đương đơn đã sinh sống hơn 6 tháng trong vòng 10 năm đối với từng đương đơn trên 16 tuổi. Đối với trẻ em từ 12-15 tuổi, cần phải có một bản tuyên thệ được tuyên thệ bởi cha mẹ là đứa trẻ không có tiền án trước đó.
 • Bản copy màu của bằng lái xe
 • Bản copy màu của tất cả những giấy tờ, thẻ chứng minh nhân thân
 • Bản copy màu của tất cả những giấy tờ xuất/ nhập ngũ (nếu có)
 • Bản copy màu của tất cả những giấy tờ chứng minh sự thay đổi trong tên họ (ngoại trừ qua hôn nhân) nếu có
 • Ảnh chụp có kích thước được dùng trong hộ chiếu
 • Giấy tờ chứng minh cư trú (hợp đồng thuê nhà, hóa đơn điện, nước)
 • Bảng copy màu của bằng đại học/ cao đẳng
 • Thư giới thiệu từ hiệu trưởng nhà trường/ đại học đối với trẻ em từ 12 đến 18 tuổi. Bảng điểm chính thức của cơ sở giáo dục đại học hoặc cao hơn hoặc giấy xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về việc nhập học đối với người từ 18 đến 30 tuổi đang học tại cơ sở giáo dục bậc đại học hoặc cao hơn.
 • Cam kết bảo lãnh tài chính có công chứng cho mỗi người phụ thuộc từ 18 tuổi trở lên được bao gồm trong đơn đăng ký, ngoại trừ chồng/vợ.
 • Kết quả test HIV (đối với người từ 12 tuổi trở lên)
 • Kết quả xét nghiệm máu và nước tiểu định kỳ
 • Một (1) người giới thiệu trong công việc (Professional reference)
 • Thư tuyển dụng / báo cáo tài chính
 • Bảng sao kê ngân hàng 12 tháng
 • Bản tuyên thệ có công chứng về nguồn vốn
 • Hồ sơ chi tiết về học vấn, nghề nghiệp bản thân / sơ yếu lý lịch / CV chi tiết
 • Thư gửi Bộ trưởng
 • Bằng chứng thanh toán các khoản phí liên quan

Mọi bản sao màu của tài liệu phải được công chứng và hợp pháp hóa trước khi gửi. Nếu bất kỳ tài liệu nào không phải bằng tiếng Anh, chúng phải được dịch, công chứng và hợp pháp hóa trước khi nộp.

Đương đơn và những người phụ thuộc là người lớn phải ký vào các mẫu đơn cần phải có chữ ký. Đối với trẻ em khuyết tật là người lớn không có khả năng ký biểu mẫu, người ký tên phải cung cấp tài liệu pháp lý thích hợp chứng minh quyền hợp pháp của người đó để ký thay cho người phụ thuộc. Đối với trẻ vị thành niên, các biểu mẫu phải có chữ ký của cả cha và mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của trẻ.

Xin lưu ý rằng kể từ ngày 1 tháng 5 năm 2017, các tài liệu sau đã được miễn trừ cho tất cả các ứng viên:

 • Thư xác nhận thông tin khách hàng của ngân hàng
 • Người giới thiệu trong công việc
 • Lịch tiêm chủng
 • Báo cáo tài chính đã được kiểm toán

Các agent phải thông báo cho đương đơn rằng ngân hàng yêu cầu thư xác nhận thông tin khách hàng và báo cáo tài chính đã được kiểm toán của họ trong hai năm gần nhất để xử lý nguồn vốn. (Agents must inform applicants that their bank reference and audited financial reports for the two most recent years are required by the bank in order to process the funds.)

Được đề xuất cho bạn