Giấy chứng nhận nhân thọ cho người hưởng lương hưu của Chính phủ

Tất cả Người hưởng lương hưu của Chính phủ phải hoàn thành và nộp Giấy chứng nhận nhân thọ hai lần một năm. Chứng chỉ Nhân thọ được sử dụng để cập nhật dữ liệu về Người hưởng lương hưu của Chính phủ. Các Chứng chỉ Nhân thọ đã hoàn thành phải được nộp lại cho Bộ Ngân khố trước ngày 30 tháng 6 và trước ngày 31 tháng 12 hàng năm.

Mẫu Giấy chứng nhận nhân thọ (PDF, 44,1 KB).

Để biết thêm thông tin, liên lạc:

Treasury Department
1st Floor, Treasury Building
Hillsborough Street
Roseau
Commonwealth of Dominica
Telephone: (767) 266-3311
E-mail: [email protected]

Được đề xuất cho bạn