Tư vấn pháp lý

Tư vấn pháp lý – Luật Dominica

Mặc dù Tổng Lãnh sự quán Cộng hòa Dominica tại Thành phố Hồ Chí Minh không cung cấp dịch tư vấn pháp lý, các luật sư của chúng tôi có thể cung cấp các hướng dẫn về đăng ký tàu, hồ sơ thế chấp, thành lập pháp nhân kinh doanh, hỗ trợ nộp hồ sơ, tư vấn và xem xét các bản thảo hồ sơ.

Tư vấn pháp lý sẵn sàng được thực hiện bởi luật sư đủ điều kiện được cấp phép hành nghề ở cả Cộng đồng Dominica và nước ngoài.

Để biết thêm thông tin về các dịch vụ này, vui lòng liên hệ: [email protected]

Được đề xuất cho bạn